Smartlog v3 » Mortens blog » Som jeg ser formandsopgaven og har tænkt at løfte den
Opret egen blog | Næste blog »

Mortens blog

Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke

Som jeg ser formandsopgaven og har tænkt at løfte den

13. Feb 2012 16:58, moggebikbak

Program for mit formandskandidatur ved generalforsamlingen i 3F Bornholm, 27. marts, 2012.

Den politik, der under den borgerlige regering er blevet ført, de sidste 10 år, betyder at man skridt for skridt og systematisk har forringet vilkårene for almindelige arbejdere og for fagbevægelsen:

- Skattepolitikken har skævvredet Danmark. De rige har fået mere, de ringere stillede mindre. Jo, mere vi privatiserer den offentlige velfærd, desto større bliver skellene.

- Fleksibiliteten i den danske model er blevet ringere til stor skade for arbejderne. Dagpengeperioden er halveret, perioden for supplerende dagpenge væsentligt kortere, dækningsgraden skrumper hele tiden ind og efterlønnen er så godt som væk.

- Takket være EU er det blevet sværere at opretholde et overenskomstbåret lønsystem. Østaftalen har åbnet op for import af arbejdskraft, der underbyder overenskomsterne. Hvis ikke arbejdskraften importeres, eksporteres arbejdspladserne – i nogle tilfælde endda med statsstøtte.

- Forhandlingssejrene ved indgåelsen af overenskomster har den sidste tid været fraværende. Efterhånden er det en sejr, hvis reallønnen holdes. Arbejdernes indflydelse på resultaterne er svindende. CO-industri ligger linjen for samtlige forhandlinger, stemmer vi nej, kommer der et regeringsindgreb.

- Den fradagsberettigede del af vores kontingent er halveret, og organisationsgraden falder hele tiden.

Sidste folketingsvalg var på sin vis et skæbnevalg for arbejderne og for fagbevægelsen. Rutsjeturen ville ikke bare have fortsat ad samme spor, der var lagt i ovnen til større indgreb. Hvis de traditionelle arbejderpartier havde tabt folketingsvalget, ville hele kontingentfradraget forsvinde, a-kasserne ville blive lagt over i kommunerne og organisationsprocenten formentligt tage endnu et dyk nedad.

SKÆVT-kampagnen, som jeg i løbet af det sidste års tid har haft fornøjelsen af at være aktiv i, var 3Fs forsøg på at sikre, at vi fik en anden regering. Det skulle lykkedes gennem et kraftigt organiseringsforsøg, ved en genopdagelse af, at fagforeningen ikke er et supermarked, hvor man vælger en vare på en hylde, men er en forening, en forening bestående af fagligt aktive, et interessefællesskab, nogle vil sige en kamporganisation.

Det lykkedes på sin vis, men den hellige grav er på ingen måde velforvaret. Selv efter valget består mange af de vanskeligheder, jeg startede med at opremse. Vi har måske haft det for godt og glemt at værdsætte det, glemt hvordan vi nåede derhen. Også før den forrige regering regnede vi med, at vi kunne betale os fra det hele. At den var der nok nogle andre, der klarede. Vores en gang stærke system er langsomt blevet nedbrudt, mens vi var travlt optaget af at bladre igennem rejsekataloger, bygge udestuer og sætte fladskærmsfjernsyn op.

Vi står overfor en kæmpemæssig udfordring, for kun gennem den samme organiseringsstrategi, gennem en demokratisering af vores organisation, gennem større aktivitet og engagement kan vi selv med den nye regering forbedre vores position, øge vores styrke og opnå de sejre, der er nødvendige for at flere søger vores fællesskab. Men vi har en fordel. Vi ved hvad, der skal til, for vi har været der før.

Hvordan forbedrer vi demokratiet i vores organisation?
- Jo, hvis vi starter i toppen, så skal vi sikre alle lige adgang til for- og næstformandsposterne.
I 2010 vedtog 3Fs kongres den såkaldte mangfoldighedsaftale, og ved samme lejlighed opfordrede man afdelingerne til så hurtigt som muligt at implementere denne aftale, senest pr. 1. januar, 2013. Den bør vi tiltræde fra og med førstkommende generalforsamling (hvilket jeg også tidligere har opfordret til).
- Sikringen af den siddende formand ved, at et nederlag på generalforsamlingen skal konfirmeres ved en urafstemning, skal væk (fra og med næstkommende generalforsamling).
- Vi er nødt til at kvalificere vores valghandlinger i forbindelse med valg til bestyrelsen og i den forbindelse kræve, at man som kandidat præsenterer sig for generalforsamlingen, så man ikke bare stemmer på en indstilling fra gruppebestyrelserne.
- Vi må sikre, at alle grupper fungerer optimalt med jævnlige møder og sikre valghandlinger.
- Bestyrelsesreferater skal være tilgængelige for medlemmerne og bestyrelsesmøderne åbne for medlemmer.

Hvilke organiseringsformer skal vi benytte?
- Vi skal arbejde for den størst mulige tilknytning af medlemmerne til afdelingen.
- Invitere samtlige medlemmer af de respektive grupper til OK-møder, valg til gruppebestyrelsen, debat- og emneaftener.
- I langt højere grad bruge telefonen eller en endda endnu mere direkte, personlig kontakt med medlemmerne – ud over naturligvis annoncering og internet-baseret kommunikation.
- Huset skal være et samlingspunkt for medlemmerne – også gerne uden for åbningstiden, og der må gerne tænkes alternativt; kor, bibliotek, motionsrum, læsegrupper, foredragsaftener, familiearrangementer ved fastelavn og jul, udlejning af det store lokale til medlemmerne i forbindelse med familiefester.
- Medlemsbladet skal bruges mere målrettet til at gøre medlemmerne opmærksomme på hvad, de får ud af deres medlemspenge; heri skal vi berette om sager, vi har vundet for medlemmerne; problemstillinger, der er aktuelle for medlemmernes arbejdssituation; udover selvfølgelig at reklamere for medlemsaktiviteterne i afdelingen.

Hvordan bliver vi mere synlige og udadvendte?
- Vi er nødt til nøje at følge den politiske udvikling på national og europæisk plan – men naturligvis i særdeleshed på Bornholm. Et dagsordenspunkt for kommunalbestyrelsen må ikke overraske os.
- Vi har brug for at engagere bestyrelsen og medarbejderne i afdelingen i disse opgaver.
- Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøet hurtigst og bedst muligt forbedres. Selvom det måske er blevet bedre, siden vi virkelig skrabede bunden, så lader situationen stadig meget tilbage at ønske.
I den sammenhæng vil jeg bare sige, at det ikke er min erfaring, at man får medarbejdere til at yde fuldt efter evne ved at forringe deres arbejdsvilkår. Det er min erfaring, at man kommer længst ved at udvise tillid til medarbejdernes evne til at koordinere arbejds- som fritid og lede ved eksemplets magt.
- Vi skal have tilbageerobret det HB-medlemskab, som blev sat over styr i efteråret 2010.
- Og så vi skal benytte oplagte chancer idérigt, bl.a. i forbindelse med store folkelige arrangementer såsom Folkemødet, Fair-Trade koncerten, Dyreskuet, Wonderwall og naturligvis 1. maj. Igen her har vi brug for at engagere medlemmer, bestyrelsen og ansatte.

morten riis
morten riis


Kalender

« June 2018 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Arkivet

Tags

Arkiv