Smartlog v3 » Mortens blog » Skal de ældre ha’ det bedre, eller skal vi spare pengene?
Opret egen blog | Næste blog »

Mortens blog

Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke

Skal de ældre ha’ det bedre, eller skal vi spare pengene?

18. Dec 2008 15:45, moggebikbak

I den verserende diskussion om boligstrukturen for ældreplejen på Bornholm vender man i snakken gang på gang tilbage til fem specifikke plejehjem og -centre, nemlig Sandvig, Klemensker, Østermarie, Svaneke og Årsdale. Det er de fem lukningstruede plejehjem og -centre, primært fordi deres bade- og toiletforhold ifølge BRKs ældreanalyse af maj 2008 fremstår utidssvarende, men for visse også fordi enkelte værelser er for små og 1-rums.
 
For bedre at kunne deltage i diskussioner valgte Enhedslisten Bornholms arbejdsudvalg forleden at aflægge de fem et besøg og vurdere forholdene på egen hånd; en studietur, vi kan anbefale til alle interesserede – og for den sags skyld også alle de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der endnu ikke er kommet af sted.
 
 Det er klart, at plejesektorens institutioner må følge med den mere generelle samfundsudvikling, således at lokaler, udstyr og andre faciliteter konstant fornys og forbedres. Men i den aktuelle situation stiller vi os ganske skeptiske overfor de fremsatte forslag om lukning og centralisering af de bornholmske plejehjem og -centre, og af følgende grunde ønsker vi faktisk at bevare det decentrale ældreplejesystem på Bornholm:
 

1.       Ældre og syge har meget svært ved at blive flyttet, og en omplantning, frygter vi, ville have ganske alvorlige menneskelige konsekvenser for mange af beboerne. En evt. flytning eller lukning vil, som vi ser det, kun kunne lade sig gøre med beboernes eller evt. de pårørendes accept og vil formentlig kun kunne foregå som en langstrakt proces.
2.       Vore plejehjem og -centre beboes i øjeblikket af de helbredsmæssigt hårdest ramte ældre, og disse, føler vi os overbeviste om, har det bedst i mindre og overskuelige enheder.
3.       I tilfælde af lukning af et hjem eller center og flytning af ældre, vil disse blive rykket væk fra det lokalsamfund, som de er en del af, og hvor ægtefæller, familie, venner og dermed besøgende lever. Der vil blive længere for de besøgende til plejehjem og -center, og derfor frygter vi naturligvis, at det også bliver sværere for de besøgende at afse tid og i mange tilfælde endda have kræfter til et besøg. Kombineret med de ringe muligheder for at lade sig transportere offentligt vil mange også på den måde blive forhindret i at holde kontakt med de ældre. Størstedelen af beboerne på de fem plejehjem og -centre er demenspatienter, og for dem er kontakten med ægtefæller, familie og venner og muligheden for en gåtur i velkendte omgivelser livsforlængende hjørnesten i deres tilværelse.
4.       Centraliseringen af de offentlige opgaver fører herudover til, at lokalsamfundene forsvinder. De lokale arbejdspladser forsvinder, og da planen om centralisering heller ikke er begrundet i et hensyn til plejehjemmenes og -centrenes beboere, men er bestemt ud fra økonomiske kalkuler, kan vi ikke andet end at afvise en sådan centralisering.
Plejehjemmene og -centrene nyder godt af al den aktivitet, det omkringliggende lokalsamfund er i stand til at stable på benene, og dette ville desværre falde bort i tilfælde af en centralisering. Men visse steder foregår der også aktiviteter, der ikke kun er til gavn for hjemmet eller centret, men som er til glæde for lokalsamfundets øvrige beboere, det være sig aktivitetshus, pc-rum eller et lokalarkiv. Dette falder også bort ved en centralisering. 
 
 Vi anerkender, at værelserne og bade- og toiletforholdene på nogle af plejehjem og -centrene ikke svarer til nutidens standarder, men vi må dog slå en tyk streg under, at det i tilfældene Svaneke og Årsdale virker ganske søgt at lukke disse ud fra sådanne betragtninger. Her er der tale om to virkelig velfungerende plejecentre, hvilket også kan ses af, at der her ikke forekommer nogen eller i hvert fald kun ganske få arbejdsskader.
Det er altså svært ikke at få den mistanke, at lukningen af de fem hjem og centre og opførelsen af et nyt og stort i Rønne eller på Nordlandet er begrundet i et ønske om rationalisere blandt plejepersonalet, og skulle nogen derude være i tvivl, så betyder rationalisering på almindeligt dansk: forringelser og beskæringer, dårligere pleje, lavere normeringer, større arbejdspres for plejepersonalet og mere stress.
Desuden er det ganske tvivlsomt, om kommunen overhovedet kan opsige beboerne, der bor på lejebetingelser på de to centre. I hvert fald må man minde kommunalbestyrelsen om den lidet flatterende sag i Åkirkeby og håbe, vi kan springe en eventuel gentagelse over – såvel for beboernes som for skatteydernes skyld.
 
Plejehjemmene i Klemensker, Østermarie og Sandvig er også velfungerende med engagerede medarbejdere og aktive lokalsamfund, men da bygningsmassen i sig selv er af ældre dato er aftrykkene fra tidens tand naturligvis tydeligere her. Man klarer sig, men det vil utvivlsomt være en forbedring for de ældre, om lejlighederne bliver større og alle sammen 2-rums, ligesom det også vil være et plus for såvel beboere som for plejepersonalet, om der er bad og toilet på hvert værelse i tidssvarende størrelse, så der var plads til at løfte de beboere, der har dette behov.
 
Vort forslag består altså i, at man bevarer de eksisterende plejehjem og -centre, så man sikrer kontakten til lokalsamfundene, en jævn dækning af plejetilbud over hele øen, og i stedet renoverer og nybygger på de eksisterende plejehjem og -centre, der, hvor behovene er.
Det giver naturligvis visse problemer i Sandvig, da bygningen står på fredet grund. Man kan i den forbindelse ærgre sig over, at boligerne på Hammershusvej blev omdannet til andelslejligheder, i visse tilfælde lagt samme og derfor nu fremstår som attraktive lejeboliger, hvor de tidligere var ældreboliger, i større eller mindre grad integreret med plejehjemmet bag.
Pga. fredningshensynet vil en evt. renovering af Sandvig altså resultere i en meget lille enhed på omkring 10 beboere, hvorfor det sandsynligvis vil være svært at bevare institutionen.
 
I tillæg til bevarelsen af plejehjemmene og -centrene kan det, når man ser på befolkningsudviklingen, der tyder på en ret stor tilvækst af borgere med et potentielt plejebehov inden for blot 10-15 år, sagtens blive nødvendigt at bygge nyt. Et nyt center eller hjem på Nordlandet er der altså behov for, og måske kan Kjærnæsgrunden i Allinge, som der jo har været en del snak om i den forbindelse, være interessant.
 
Men det er en fatal beslutning, at rydde Nordlandet for plejetilbud, at lukke velfungerende lokale plejehjem og -centre og centralisere plejen i Rønne, udelukkende for at få sygefraværet og antallet af arbejdsskader til at stige blandt plejepersonalet, mens man forringer deres mulighed for at drage omsorg for den enkelte beboer. Dybest set bør den stundsende debat handle om en politisk og økonomisk prioritering, om at de ældre skal ha’ det bedre.

Kommentarer

 1. Paw
  18. Dec 2008 23:03
  1

  Hæs, hæs - husk at linke til min nye blog!

 2. henný basballe
  16. Jan 2009 20:03
  2

  vil vil have alle aktiviteter for de ældre tilbage, tænk hvis man kunne sætte politikerne, i en køestol i bare en uge, uden kontakt med andre ud over de hjælpere der kommer ind og hurtigt ud af døren igen,r ugentrerne hve så tror jeg de snarest muligt ville sige ja til hvad som helst, og de ældre er absolut heller ikke mere dyre i drift, end så meget andet, se de glade ældre når de smamen med andre, det er noget der kan få lyset frem i øjnene af os der om få år, nærmer sig den alder hvor det bliver vore tur, så kære politikere tænk jeg meget om inden i laver om på alt hvad der er godt for den ældre årgang

morten riis
morten riis


Kalender

« May 2018 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Arkivet

Tags

Arkiv