Smartlog v3 » Mortens blog » Ordet til forretningsordenen
Opret egen blog | Næste blog »

Mortens blog

Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke

Ordet til forretningsordenen

6. Nov 2010 20:37, moggebikbak

[For interesserede bringer jeg her mine ord til forretningsordenen fra 3F Bornholms ekstraordinære generalforsamling, torsdag d. 4. november, 2010]

 

Først tak til dirigenterne, fordi jeg har fået lov til at få ordet til forretningsordenen allerede inden, vi rigtigt er kommet i gang. Det her er en vigtig sag for mig, og det bør det være for hele 3F Bornholm.

Når jeg har bedt om ordet skyldes det, at jeg er uenig med den procedure, 3F Bornholms bestyrelse har valgt i forbindelse med afvikling af valg af ny formand og næstformand – noget som unægtelig ligger os alle på sinde.

Man har besluttet, at de eneste, der kan kandidere til formands- og næstformandsposterne er tidligere KADere og SIDere. Det har man udtalt løbende og senest i dag, og der henvises hver gang til den aftale, der blev indgået ved fusionen i 2005, altså ved oprettelsen af 3F.

I forbundsloven kan man læse den aftale, Aftalen om Fair Repræsentation og i kapitel 21endda få bekræftet, hvad der var intentionen med aftalen – nemlig at sikre, og her citerer jeg: ”ligestilling og lige muligheder for alle.”

I 2006 kom RBF med i 3F, og nu ganske snart, om mindre end to måneder er også TIB med.

Hvad betyder ”ligestilling og lige muligheder” så i dag?
Betyder det, at KAD og SID skal dele tillidsposterne mellem sig?
Betyder det, at RBFs og TIBs medlemmer må vente indtil 2014 på at blive lige så lige som medlemmerne af det hedengangne KAD og SID?
Betyder det, at vi alle er lige, men at nogle bare er mere lige end andre?

Nej, det er ikke lighed. Og ligesom det ikke er lighed i dag, så var det det heller ikke ved fusionen.  Hvis intentionen var at sikre lighed for de deltagende forbund, så må denne lighed også gælde de forbund, der siden er blevet en del af det faglige fælles forbund.

Yderligere står det helt klart i aftaleteksten, at den oprindelige aftale om repræsentation – der endda er vedtaget ved en urafstemning og godkendt på efterhånden en del kongresser – at den aftale på afdelingsniveau skal forstås som gældende ”afdelingens bestyrelse”.

Der står med andre ord ikke noget om valg af formand og næstformand. Det er i bestyrelsen som helhed, at de i fusionen deltagende forbund skal være repræsenteret – og her citerer jeg igen: ”i samme forhold som det antal medlemmer, forbundene tilfører det nye forbund”.

På den sidste kongres blev der vedtaget en ny aftale om repræsentation, der skulle tage højde for den magtfordeling, der i tiltagende grad er blevet problematisk i takt med, at vi er blevet flere forbund i det fælles forbund. Det er den såkaldte ”Aftale om mangfoldighed i 3F”.

Det er en meget fleksibel aftale, der henstiller til, at man tilstræber,

- at kvinder og mænd repræsenteres så det afspejler medlemssammensætningen,
- at alle aldre så vidt muligt er repræsenteret
- og at også etniske minoriteter repræsenteres i et forhold svarende til medlemsandelen.

Aftalen siger også, at ”alle må være indstillet på at arbejde målrettet for, at såvel intentionerne som indholdet i aftalen om mangfoldighed efterleves. Forbundet forpligter sig til at arbejde aktivt for, at denne aftale kan efterleves i alle led i organisationen”.

Det her vedtog den seneste 3F kongres, men som jeg har vist, var det allerede, intentionen med den gamle aftale.

For at retfærdiggøre KAD og SIDs magtfordeling i afdelingen, henviser bestyrelsen så yderligere til en lokal aftale, men en lokal aftale hvori man i paragraf 7 klart og tydeligt kan læse:
”Aftalen om fair repræsentation indgået mellem de to forbund har i 8 år forrang for afdelingsvedtægten. Det vil sige, at bestyrelsen og afdelingens kongresdelegerede sammensættes i henhold til aftalen.”

Altså Fair repræsentation står over afdelingens aftaler, og fair repræsentation taler kun om bestyrelsens sammensætning.
Det slås godt nok fast, at ”Gunnar Larsen og Kirsten Hansen, er de eneste, der kan kandidere”, til henh. formands og næstformandsposten, MEN at der vil være ordinært valg allerede fra generalforsamlingen 2007.

Lad mig lige opsummere:
Det var intentionen, at aftalen om Fair Repræsentation skulle sikre ligestilling og lige muligheder for alle.
Den forholder sig på afdelingsniveau kun til bestyrelsens sammensætning.
Den lokale aftale er underordnet den her aftale
og forholder sig desuden kun til indstillingerne indtil generalforsamlingen 2007.

For at gøre det hele endnu mere speget, så ku’ man, hvis man i mandags slog op i Tidende, læse, hvordan tidligere 3F-formand Gunnar Larsen ikke mente, der var nogen mindretalsbeskyttelse, og det i det hele taget ikke gav nogen mening at bruge det ord i den her sammenhæng. Den oprindelige aftale blev oprettet for at beskytte det lille af de to forbund, KAD, men bliver nu brugt af majoriteten til at udelukke andre, nye mindretal.

Ender vi i den demokratisk set uheldige situation, at kun særlige medlemmer kan stille op til valg, kan man blive alvorligt bange for, at det bliver en invitation til medlemsflugt. Personligt kan jeg i hvert fald sige, at jeg havde været fristet af at melde mig ud af en forening, hvis jeg eller andre fuldgyldige medlemmer ikke kunne opstille til tillidshverv. Jeg overvejede faktisk at stille et forslag til denne forsamling om differentieret kontingentsatser - alt efter rettigheder, naturligvis. Det ville da være meget rimeligt, synes I ikke? Hvad skal retten til at stille op koste? 100 kr. om måneden? 250 kr. om måneden? Jeg valgte ikke at stille forslaget, da det ville betyde en forringelse af 3F Bornholm årlige økonomi med millioner, og jeg synes ærligt talt, vi har nok at slås med i øjeblikket. Men i min verden ville det være en rimelig beslutning oven på en så urimelig fratagelse af medlemsrettigheder.

Som en demokratisk forening skal vore valg være frie og lige.

Den nye aftale, Aftalen om mangfoldighed i 3F, tager højde for de nye forudsætninger, vi befinder os i i 3F. Mit forslag er derfor, at vi tager udgangspunkt i den og gennemfører frie og åbne valg – noget jeg ved, der er blevet appelleret til overfor bestyrelsen, siden den her situation opstod.

Vi må se i øjnene, at vi ikke længere kun er stilladsarbejdere, murere, arbejdsmænd, tømrere, chauffører, rengøringsassistenter, jord og betoner og mange, mange flere. Det er vi selvfølgelig også, og at det har værdi, er vigtigt. Det kaldes selværd. Men pointen med det Faglige Fælles Forbund er jo, at vi sammen har større styrke, end vi havde hver for sig. Fastholder vi stædigt vores gamle identitet, inviterer vi til interne kampe, og vi svækker vores styrke ud ad til. Den styrke det var meningen, vi skulle vinde i fællesskab.

Til sidst vil jeg bede dirigenterne spørge jer, generalforsamlingen, vores højeste myndighed:

Skal vi ved den her generalforsamling tage udgangspunkt i den for nyligt kongres-vedtagne Aftale om Mangfoldighed i 3F og lægge aftalen om Fair Repræsentation bag os?

Tak for ordet!

morten riis
morten riis


Kalender

« July 2018 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Arkivet

Tags

Arkiv